God kompetanse og solide tekniske ressurser legger grunnlag for en virksomhet med stor kapasitet. En solid maskinpark og tilhørende utstyr gjør at vi kan løse de fleste utfordringer på en sikker og effektiv måte. 

Smistad Maskin og Transport kan levere det meste av masser innen vår bransje, som for eksempel sand, singel, natursingel, subbus, pukk, harpet jord og bark.

Vi flytter alt av masser. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter.

Trenger du massetransport? Vi løser ditt transportbehov – raskt og ryddig.

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. 

Ta kontakt for priser.