Smistad Maskin og Transport har utført drenerings oppdrag i flere år, og vet hva som kreves. En vanlig feil som vi ofte støter på, er at det er gravd for grunt. Ofte slutter fuktsperren et stykke under bakken, og dreneringen er like dårlig nederst på grunnmuren. Det er nemlig der problemene kommer først!

Dreneringsgrøft skal graves ned under kjellergulv. Først da fungerer dreneringen som den skal. Deretter skal veggen kles med fuktsperre, før det legges dreneringsrør i drenerende masse. Da har du en drenering som varer.

Ofte kommer fuktproblemene først på hjørnene av huset. Her har man ofte en takrenne som sørger for å holde det vått hele året. Jeg anbefaler å legge egne tette rør for å lede vekk vannet fra takrennene. Da er det tørt på bakken med det samme det slutter å regne!